Социотерапијски Клуб лечених алкохоличара Института за ментално здравље основан је 16.03.1963. године. Најстарији је, најорганизованији и водећи Клуб у Србији. Представља вид продужене терапије засноване на принципу самопомоћи.

У Клубу, лечени алкохоличари уче и усвајају здраве обрасце понашања у свим сферама друштвених односа. Специфичност Клуба је у томе да чланови сами осмишљавају, планирају и реализују све активности у којима учествују. Радом Клуба руководе терапеути који присуствују свим састанцима Клуба.

Клуб одржава редовне састанке четвртком од 16-20.30 часова у просторијама Дневне болнице Клинике за болести зависности. Сваком састанку Клуба, просечно, присуствује око 100 чланова, трећина чланова је активна преко 5 година.

АКТИВНОСТИ

Активности Клуба могу се поделити на активности које се одвијају у клупским просторијама и ван њих. Централни догађај сваког четвртка је тема која се одржава у термину од 18-19 часова. Садржаји тема су различити:
– стручна предавања терапеута
– предавања чланова клуба
– трибине о лечењу алкохолизма
– теме забавног карактера
– теме по слободном избору чланова
– теме гостију – чланова других клубова лечених алкохоличара

Значајан део активности чланова реализује се и осталим данима ван просторија Клуба.
Због великог броја чланова, активности Клуба реализују се кроз рад секција.

Културно-информативна секција
организује посете позоришту, музејима и другим културним знаменитостима. Уређује и организује издавање клупског листа „Освит“.

Секција за међуклупску сарадњу
остварује сарадњу са другим клубовима кроз посете скупшинама, узајамне радне посете, учешће у трибинама.

Спортска секција
своје активности реализује кроз играње шаха, стоног тениса и пливања.

Планинарска секција
Активности ове секције су организације излета и дружења у природи.

Секција домаћина
води бригу о одржавању просторија Клуба, о евиденцији долазака и раду кафе кухиње.

Секција за прихват нових чланова
Суштина рада ове секције је да старији, добро едуковани и терапијски стабилни чланови, помажу млађим да савладају отпоре према лечењу користећи сопствена искуства.

Секција за примарне пацијенткиње и сараднице
помаже млађим пацијенткињама и сарадницама у терапији, организује литерарне вечери и музичке квизове и посете концертима класичне музике.

У свим активностима рада секција учествују сарадници и остали чланови породице.
Преузмите брошуру