slajdkorona

Milana Kašanina 3

011 3307 500

Paunova 2

011 2666 166
011 2664 555

PR Klin. Asist. dr sci med Vanja Mandić Maravić
vanja.mandicmaravic@imh.org.rs

U Klubu se sprovodi rehabilitacija pacijenata koji boluju od hroničnih psihijatrijskih poremećaja. Klub pacijentima omogućuje da bar jedan deo dana provedu u socioterapijskoj sredini. U njemu bi trebalo da se osećaju da nisu usamljeni, da se mogu družiti sa grupom ljudi koji boluju od istih poremećaja i bore se sa sličnim poteškoćama, kao i oni sami.

U Klubu, lečeni alkoholičari uče i usvajaju zdrave obrasce ponašanja u svim sferama društvenih odnosa. Specifičnost Kluba je u tome da članovi sami osmišljavaju, planiraju i realizuju sve aktivnosti u kojima učestvuju. Radom Kluba rukovode terapeuti koji prisustvuju svim sastancima Kluba.

Klub za adolescente „Pasaž“, otvoren je svake prve srede u mesecu od 17 do 20č i namenjen pacijentima koji su završili hospitalno lečenje u Dnevnoj bolnici za adolescente. Klub radi po principima socioterapijske grupe koja delom koristi tehniku grupne analize usmerene ka relacionim poremećajima, a delom tehniku ekspresivne terapije.

Kabinet za treće doba predstavlja organizacionu jedinicu Odseka za specijalističko-konsultativne preglede Klinike za odrasle Instituta za mentalno zdravlje. Osnovan je sa ciljem dijagnostikovanja i lečenja psihičkih poremećaja pacijenata iznad 65. godine života i pacijenata različitih starosnih grupa koji manifestuju kognitivno-mnestičke poremećaje.

KAKO DO IMZ?