30.11.2020.

Обавештење о избору кандидата – медицинска сестра / техничар


17.11.2020.

Одлука о расписивању јавног огласа за пријем у радни однос медицинске сестре / техничара


11.08.2020.

Обавештење о избору кандидата по јавном огласу за попуну послова – доктора медицине


10.07.2020.

Обавештење о пријему у радни однос на одређено време – радно место доктор медицине


29.06.2020.

Oбавештење о избору кандидата по јавном огласу за радно место АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА


02.06.2020.

Одлука о додели уговора за услуге обезбеђења имовине и лица 

Одлука о додели уговора за услуге осигурања имовине и запослених

Одлука о избору кандидата за попуну послова – доктора медицине


01.06.2020.
Обавештење о избору кандидата по јавном огласу за попуну послова – виша медицинска сестра и медицинска сестра


22.05.2020.

Јавни оглас за пријем у радни однос – Администратор информационих система


20.05.2020.
Обавештење o избору кандидата за молекуларног биолога

Javni oglas za prijem u radni odnos na OREĐENO VREME sa punim radnim vremenom, radi zamene, na poslovima: Viša medicinska sestra/tehničar i medicinska sestra/tehničar


18.05.2020.
Obaveštenje o izoboru kandidata po javnom oglasu za popunu poslova za tehničara infesticionog/tehničkog održavanja uređaja i opreme


14.05.2020.

Obaveštenje o izoboru kandidata po javnom oglasu za popunu poslova Viša medicinska sestra i medicinska sestra


05.05.2020.

Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време за доктора медицине, дипломираног молекуларног биолога, вишу медицинску сестру/техничара, медицинску сестру/техничара и техничара за одржавање уређаја и опреме.

Obavestenje o izboru kandidata po javnom oglasu za popunu poslova za rukovodioca pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova


06.04.2020.

Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време за руководиоца правних, кадровских и административних послова


06.03.2020.

Obaveštenje o izboru kandidata po javnom oglasu za popunu poslova – psiholog specijalista


24.02.2020.

Obavestenje o izboru kandidata po javnom oglasu za popunu poslova – medicinske sestre-tehničara


12.02.2020.

Javni oglas za prijem u radni odnos psihologa specijaliste na neodređeno vreme


07.02.2020.

Јавни оглас за заснивање радног односа


03.01.2020.

Обавештење о избору кандидата по јавном огласу


17.12.2019.

Обавештење о избору кандидата по јавном огласу од 31.10.2019.


04.12.2019.

Обавештење о избору кандидата


25.09.2019.

Обавештење о избору кандидата


27.09.2019.

Обавештење о избору кандидата


03.09.2019.

Обавештење о избору кандидата


29.08.2019.

Обавештење о избору кандидата


15.08.2019.

Обавештење о избору кандидата


05.08.2019.

Оглас о избору кандидата


15.07.2019.

Одлука о избору кандидата


05.07.2019.

Обавештење о избору кандидата по јавном огласу на одређено време
Обавештење о избору кандидата по јавном огласу на одређено време


30.05.2019.

Одлука о избору кандидата


15.05.2019.

1 виша медицинска сестра – техничар, и 1 социјални радник.


07.03.2019.

Обавештење о избору кандидата


28.03.2019.

Обавештење о избору кандидата


29.01.2019.

Обавештење о избору кандидата


22.01.2019.

Обавештење о избору кандидата


13.12.2018.

Обавештење о избору кандидата


07.12.2018.

Обавештење о избору кандидата


23.11.2018.

Обавештење о избору кандидата


06.11.2018.

Обавештење о избору кандидата по јавном огласу за попуну послова: на неодрећено време


10.07.2018.
Обавештење о извору кандидата


20.04.2018.
Обавештење о извору кандидата


03.04.2018.
Обавештење о избору кандидата по јавном огласу за попуну послова послова на неодређено време


26.12.2017.
Обавештење о избору кандидата по јавном огласу за попуну послова послова на неодређено време


30.11.2017.
Обавештење о избору кандидата по јавном огласу за попуну послова


14.07.2017.
Обавештење о избору кандидата по јавном огласу за попуну послова 3 више медицинске сестре


14.07.2017.
Избор кандидата са конкурса од 12.06.2017. године за 1 доктора медицине на неодређено време и 2 више медицинске сестре – техничара на одређено време


11.08.2016.
Избор кандидата са конкурса од 22.07.2016. године за 1 медицинску сестру – техничара на одређено време