Институт за ментално здравље је високоспецијализована установа која обавља болничку и ванболничку делатност из области заштите и унапређења менталног здравља, психијатрије одраслих, психијатрије развојног доба, психијатрије старих особа, болести зависности, неуропсихологије, епилептологије, клиничке неурофизиологије и психофармакологије. Поред набројаних Институт обавља још и образовну и научноистраживачку делатност.

Право на лечење на Институту за ментално здравље имају сви грађани Републике Србије, а минимум неопходне документације коју је потребно имати је:
– оверена здравствена књижица,
– упут за специјалистички преглед од лекара надлежног Дома здравља.
– за пацијенте који нису из Београда, упут мора бити оверен од стране надлежне комисије.

Специјалистички консултативни прегледи болесника спроводе се сваког радног дана, на две локације, у Институту за ментално здравље у Милана Кашанина 3 и у Пауновој 2, од 8:00 до 20:00ч, без претходног заказивања, али уз обавезни претходни упут лекара опште праксе београдских општина или лекара специјалисте психијатрије других региона Србије.

Хоспитално (стационарно) лечење болесника у Институту за ментално здравље спроводи се на клиничким одељењима ( Милана Кашанина 3) или у дневним болницама ( Милана Кашанина 3 и Паунова 2) уз неопходан упут регионалног Здравственог фонда о одобреном болничком лечењу. За хоспитално (стационарно) лечење деце постоји могућност пратиоца (родитељ или старатељ) уз неопходан упут регионалног Здравственог фонда о одобреном болничком лечењу за пратиоца.

ВОДИЧ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ
ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПАЦИЈЕНАТА
КУЋНИ РЕД
КЛУБ СРЕДОМ