Институт је здравствена установа терцијарног нивоа која обавља високо специјализовану, диспанзерску и стационарну здравствену делатност из области психијатрије одраслих, психијатрије развојног доба, болести зависности, клиничке генетике, клиничке психологије, епилептологије и клиничке неурофизиологије, психофармакологије, психотерапије, превенције менталних поремећаја, као и заштите и унапређења менталног здравља, медицинске биохемије и медицинског снабдевања – фармацеутске делатности.
 
 
 
Рад Института за ментално здравље заснива се на три стуба:
1) Дијагностика и лечење
2) Едукација
3) Истраживање

 

Институт је наставна база неколико факултета Универзитета у Београду Медицинског факултета, Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, Факултета политичких наука, Филозофског факултета, школа других универзитета: Департмана за психологију и Департмана за социјални рад Универзитета Сингидунум, као и других школа: Високе струковне школе за социјални рад, Средње, Више и Високе медицинске школе струковних студија.
У оквиру својих делатности Институт се бави:
лечењем менталних поремећаја примењујући утврђене стручне и доктринарне критеријуме, односно принципе добре клиничке праксе;
– превенцијом менталних поремећаја и унапређењем менталног здравља;
– електроенцефалографијом, дијагностиком и лечењем епилептичних и других пароксизмалних неуропсихијатријских поремећаја
– школовањем (основне и последипломске студије), континуираном едукацијом, специјализацијом и ужом специјализацијом за своје сараднике, као и здравствене раднике и здравствене  сараднике других здравствених установа и других правних субјеката;
– истраживањем из свих области психијатрије и сродних дисциплина, као и области заштите душевног здравља по принципима добре научне праксе;
– организовањем и спровођењем унутрашње провере квалитета стручног рада;
– утврђивањем мера у елементарним непогодама и другим ванредним ситуацијама;
– учествовањем у реформи заштите менталног здравља;
– другим делатностима у складу са законом.

 

ИСТОРИЈАТ | ОРГАНИЗАЦИЈА | АКТИВНОСТИ | КОНТАКТ