09.07.2020.

Одлуку о додели уговора за информациони систем


15.06.2020.

Конкурсна документација – Информациони систем 2020.


14.05.2020.

Конкурсна документација – Услуге осигурања имовине и запослених


12.05.2020.

Конкурсна документација – Услуге обезбеђења имовине и лица


03.02.2020.

Oдлукa о повећању минималне цене рада по основу уговора о јавној набавци са фирмом Добергард


20.12.2019.
Одлука о додели уговора за хигијену

Одлука о додели уговора за храну


06.12.2019.
Конкурсна документација за санитетски и медицински потрошни материјал за потребе медицинске генетике
Одлука о додели уговора за санитетски и медицински потрошни материјал


27.11.2019.
Појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга – Одржавање хигијене и сервирање хране – 27.11.2019.


25.11.2019.

Одлукa о додели уговора за услуге информационог система


22.11.2019.

Конкурсна документација санитетски и медицински потрошни матријал (за потребе медицинске генетике)

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга – Одржавање хигијене и сервирање хране


19.11.2019.

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга – Одржавање хигијене и сервирање хране


18.11.2019.

Одлукa о додели уговора за јавну набавку добара – Материјал за одржавање хигијене


15.11.2019.

Конкурсна документација

Јавна набавка услуга – Одржавања хигијене и сервирање хране
Јавна набавка – Информациони системи
Јавна набавка добара – Оброци за пацијенте


07.11.2019.
Појашњење конкурсне документације за поновљени поступак – Материјал за одржавање хигијене


04.11.2019.
Понављање поступка за јавну набавку материјал за одржавање хигијене за партију број 1


28.10.2019.
Одлука о додели уговора за јавну набавку материјал за одржавање хигијене
Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга прања и пеглања веша


15.10.2019.
Појашњење конкурсне документације за јавну набавку – Материјал за одржавање хигијене


10.10.2019.
Конурсна документација услуге прања и пеглања веша


10.10.2019.
Материјал за одржавање хигијене


30.08.2019.
Олдука о додели уговора – канцеларијски материјал


21.08.2019.
Конкурсна документација за за број 1.1.8/2019 набавку добара-канцеларијског материјала


06.08.2019.
Одлукa о додели уговора за јавну набавку рачнарске опреме


26.07.2019.
Образложење за измену конкурсне документације – Компјутерска опрема 2019.


26.07.2019.
Измена конкурсне документације – Компјутерска опрема 2019.


23.07.2019.
Конкурсна документација – Компјутерска опрема 2019.


09.07.2019.
Одлука о додели уговор за јавну набавку добара – Санитетског и медицинског потрошног материјала, на сајту Институт за ментално здравље


21.06.2019.
Одлука о додели уговора – Одржавање информационог система


27.06.2019.
Измена конкурсне документације за ЈН санитетски и медицински потрошни материјал
Одлука о додели уговора за ЈН лекова по партијама


21.06.2019.
Конкурсна документација – Информациони систем


19.06.2019.
Јавна набавка добара – САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (обликована по партијама)


18.06.2019.
Измена конкурсне документације за јавну набавку добара – лекова
Образложење за измену конкурсне документације за јавну набавку добара – лекова


17.06.2019.
Јавна набавка добара – ЛЕКОВА (обликована по партијама)


19.05.2019.
Одлука о додели уговора – Осигурање имовине и запослених


19.05.2019.
Одлука о додели уговора – Обезбеђење имовине и лица


15.05.2019.
Измена конкурсне документације за јавну набавку – Услуге осигурања имовине и запослених
Образложење за измену конкурсне документације за јавну набавку – Услуге осигурања имовине и запослених


13.05.2019.
Конкурсна документација – Услуге осигурања имовине и запослених – 2019.
Конкурсна документација – Услуге обезбеђења имовине и лица


14.12.2018.
Одлука о додели уговора – Оброци за пацијенте
Одлука о додели уговора – Одржавање хигијене и сервирање хране


21.11.2018.
Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – Оброци за пацијенте
Измењена конкурсна документација – Оброци за пацијенте


16.11.2018.
Појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга – Одржавање хигијене и сервирање хране
Измена конкурсне документације – Одржавање хигијене и сервирање хране


15.11.2018.
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације Одржавање хигијене и сервирање хране


09.11.2018.
Јавна набавка услуга – Одржавање хигијене и сервирање хране – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Јавна набавка добара – Оброци за пацијенте – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК


25.10.2018.
Одлукa о додели уговора за јавну набавку добара – Материјал за одржавање хигијене
Одлука за јавну набавку услуга – Прање и пеглање веша, на интернет страници Института за ментално здравље


02.10.2018.
Kонкурснa документацијa за јавну набавку добара – материјал за одржавање хигијене


02.10.2018.
Измена конкурсне документације за јавну набавку услуга – прање и пеглање веша


01.10.2018.
Конкурснa документацијa ЈН мале вредности – Услуге прања и пеглања веша


03.09.2018.
Одлукa о додели уговора за јавну набавку Канцеларијски материјал, обликован по партијама


15.08.2018.
Kонкурснa Документација за јавну набавку – Канцеларијски материјал, обликован по партијама


17.07.2018.
Одлука о додели уговора – санитетског и медицинксог потрошног материјала


02.07.2018.
Конкурсна документација санитетског и медицинсог потрошног материјала

Измена конкурсне документације за јавну набавку санитетског и медицинског потрошног материјала


02.07.2018.
Oдлукa о додели уговора за јавну набавку – Информациони систем
Oдлукa о додели уговора за јавну набавку – Лекови


26.06.2018.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – САНИТЕТСКОГ И МЕДИЦИНСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА


18.06.2018.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛЕКОВА


01.06.2018.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА


15.05.2018.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА УСЛУГУ ОБЕЗБЕЋЕЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ


30.04.2018.
Јавна набавка мале вредности – услуга обезбеђења имовине и лица
Јавна набавка мале вредности – услуга осигурања имовине и лица


26.12.2017.
Одлука о додели уговора за јавну набавку одржавања хигијене и сервирања хране


12.12.2017.
Измена конкурсне докуметације за јавну набавку одржавања хигијене и сервирања хране


07.12.2017.
Конкурсна докуметација за јавну набавку молерско – фарбарских радова


17.11.2017.
Конкурсна докуметација за јавну набавку оброка за пацијенте

Конкурсна докуметација за јавну набавку одржавања хигијене и сервирања хране


01.11.2017.
Одлука о додели уговора за јавну набавку добара – материјала за одржавање хигијене


13.10.2017.
Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – санитетског и медицинског потрошног материјала, за партије 8-13.10.2017.


13.10.2017.
Појашњење конкурсне документације за материјал за одржавање хигијене


12.10.2017.
Конкурсна докуметација за јавну набавку санитетског и медицинског потрошног материјала


12.10.2017.
Конкурсна докуметација за материјал за одржавање хигијене


27.09.2017.
Конкурсна докуметација за радове – фасада алкохолизма


02.08.2017.
Конкурсна докуметација за јавну набавку канцеларијског материјала


11.07.2017.
Одлука о додели уговора за јавну набавку добара – санитетског и медицинског потрошног материјала


10.07.2017.
Одлука о додели уговора за јавну набавку одржавања информационог система


26.06.2017.
Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – санитетског и медицинског потрошног материјала, за партије 17,18,19,20,21 и 22 – 26.6.2017.


23.06.2017.
Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – санитетског и медицинског потрошног материјала, партија XVIII


23.06.2017.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања информационог система по партијама


16.06.2017.
Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – санитетског и медицинског потрошног материјала


31.05.2017.
Конкурсна документација за јавну набавку добара – санитетског и медицинског потрошног материјала


31.05.2017.
Одлука о додели уговора јавне набавке лекова по партијама


31.05.2017.
Одлука о додели уговора јавне набавке услуга осигурања имовине и лица


22.05.2017.
Одлуку о продужењу рока и измену конкурсне документације за јавну набавку услуга осигурања имовине и лица


17.05.2017.
Одлука о додели уговора јавне набавке услуга обезбеђења имовине и лица


16.05.2017.
Конкурсна докуметација за јавну набавку услуга осигурања имовине и лица


03.05.2017.
Конкурсна докуметација за јавну набавку услуга обезбеђења имовине и лица


25.04.2017.
Конкурсна докуметација лекова по партијама април 2017


20.04.2017.
Одлука о додели јавне набавке за канцеларијску опрему Клинике за болести зависности


23.03.2017.
Конкурсна документација за канцеларијсе опреме за Клинику за болести зависности


17.11.2016.
Одлука о додели уговора за оброке за пацијенте
Oдлука о додели уговора за услуге одрžжавања хигијене и сервирање хране


17.11.2016.
Oдлука о додели уговора о јавној набавци за партију бр. 2 – Хигијенски материјал


1.11.2016.
Конкурсна документација – Отворени поступак храна – октобар 2016


1.11.2016.
Конкурсна документација – Отворени поступак одржавање хигијене – октобар 2016


1.11.2016.
Конкурсна документација – материјал за одржавање хигијене – Партија бр. 2


13.09.2016.
Одлука о додели уговора за јавну набавку радова поправке инфраструктуре Клинике за болести зависности


07.09.2016.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, добара – материјала за одржавање хигијене, по партијама


10.08.2016.
Одлука о додели уговора за ЈН канцеларијског материјала

Одлука о додели уговора за ЈН дигиталног EEG апарата


08.08.2016.
ЈН за поправку инфраструктуре Клинике за болести зависности


22.07.2016.
ЈН канцеларијског материјала по партијама

ЈН за набавку дигиталног ЕЕГ апарата


06.07.2016.
Одлука о додели уговора одрžжавања информационог система


04.07.2016.
Одлука – отоврени поступак – санитетски материјал по партијама – Јуни 2016. Отворен поступак


02.06.2016.
Конкурсна документација за одржавање информационог система 2016 – поновни поступак


30.05.2016.
Одлука о додели уговора о – ЈН – добара – лекови по партијама


27.05.2016.
Одлукa o избору најповољнијег понуђача за јавну набавку Осигурања имовине и лица

Измена конкурсне документације за санитетски и мед. потрошни материјал


20.05.2016.
Kонкурсне документације за ЈН санитетског и медицинског потрошног материјала по партија -ЈН- број 1.1.2/2016.


19.05.2016.
Обавеšштење о измени конкурсне документације за ЈН добара – лекова по партијама


19.05.2016.
Продужење рока и конкурсна документација – услуге oсигурања имовине и лица 2016


19.05.2016.
Конкурсна документација – услуге oсигурања имовине и лица 2016


17.05.2016.
Конкурсна документацијe – за јавну набавку услуге oсигурања имовине и лица 2016


13.05.2016.
Одлука о додели уговора – ЈН – услуга обезбеђења имовине и лица 2016


27.04.2016.
Конкурсна документацијe за јавну набавку – лекова добара 2016


22.04.2016.
Конкурсна документацијe за услуге обезбеђења 2016


14.04.2016.
Измена и допуна конкурснe документацијe за одржавање информационог система 2016


11.04.2016.
Конкурсна документација за одржавање информационог система 2016


29.02.2016.
Конкурсна документација добара – канцеларијска опрема за oдељење за специјалистичко – консултативне прегледе клинике за децу и омладину


21.12.2015.
Одлука о додели уговора – ЈН – поправка инфраструктуре Одељења за специјалистичко – консултативне прегледе Клинике за децу и омладину


16.12.2015.
Одлука о додели уговора ЈН – путнички аутомобил за службене потребе


16.12.2015.
Одлука о додели уговора ЈН – услуга одржавања хигијене и сервирања хране


16.12.2015.
Одлука о додели уговора ЈН – медицинске опреме – Холтер ЕЕГ апарата


11.12.2015.

Kонкурсна документација за јавну набавку радова – поправка инфраструктуре одељења за специјалистичко – консултативне прегледе клинике за децу и омладину


09.12.2015.

Oбавештење о додели уговора за јавну набавку добара – оброка за пацијенте


07.12.2015.

Kонкурсна документација за јавну набавку медицинске опреме – Холтер ЕЕГ апарата.


04.12.2015.

Исправка конкурсне документације за јавну набавку добра – путничког аутомобила за службене потребе


03.12.2015.

Kонкурсна документација за јавну набавку добра – путничког аутомобила за службене потребе


03.12.2015.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Институту за ментално здравље


25.11.2015.

Измена конкурсне документације за јавну набавку оброка за пацијенте


10.11.2015.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања хигијене и сервирања хране


09.11.2015.

Конкурсна документација за јавну набавку добара, оброка за пацијенте


26.08.2015.

Oбавештење о додели уговора за јавну набавку добара – канцеларијског материјала


21.08.2015.

Друга измена и појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – рачунарске опреме


19.08.2015.

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – рачунарске опреме


14.08.2015.

Конкурсна документација за јавну набавку добара – рачунарске опреме


13.08.2015.

Конкурсна документација за јавну набавку добара, реагенаса за култивацију плодове воде


13.08.2015.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга прања и пеглања веша


13.08.2015.

Конкурсна документација за јавну набавку добара – материјала за одржавање хигијене– по партијама


12.08.2015.

Oбавештење о додели уговора за јавну набавке добара – санитетског и медицинског потрошног материјала – по партијама


11.08.2015.

Oбавештење о додели уговора за јавну набавку добара – горива за путничке аутомобиле


05.08.2015.

Појашњење конкурсне дукументације за јавну набавку – добара, канцеларијског материјала


31.07.2015.

Јавна набавка канцеларијског материјала


30.07.2015.

Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку горива за путничке аутомобиле


21.07.2015.

Oбавештење о додели уговора за јавну набавку добара – лекова


09.07.2015.

Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку горива за путничке аутомобиле


15.06.2015.

Јавна набавка горива за путничке аутомобиле


29.05.2015.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – јавнa набавкa санитетског и медицинског материјала


21.05.2015.

Додатно појашњење кoнкурсне документације за јавну набавку санитетског и медицинског материјала


15.05.2015.

Појашњење кoнкурсне документације за јавну набавку санитетског и медицинског материјала


08.05.2015.

Koнкурсна документација за јавну набавку лекова


06.05.2015.

Oбавештење о додели уговора – ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Oбавештење о додели уговора – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА


04.05.2015.

Позив за подношење понуда за јавну набавку санитетског и медицинског материјала

Koнкурсна документација за јавну набавку санитетског и медицинског материјала


21.04.2015.

Koнкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања информацоног система Института за ментално здравље


03.04.2015.

Oбавештење о додели уговора за јавну набавку молерско – фарбарских радова

Oбавештење о додели уговора за јавну набавку добара – канцеларијске опреме


10.03.2015.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга обезбеђења имовине и лица


06.03.2015.

Конкурсна документација за јавну набавку радова – молерско-фарбарских радова


11.02.2015.

Конкурсна документација за јавну набавку добара – канцеларијске опреме


14.01.2015.

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – канцеларијске опреме


12.01.2015.

Продужење рока за јавну набавку добара – канцеларијске опреме


09.01.2015.

Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – канцеларијске опреме


06.01.2015.

Исправка техничке грешке у конкурсној документацији за јавну набавку добара – канцеларијске опреме


31.12.2014.

Конкурсна документација за јавну набавку добара – канцеларијске опреме


23.10.2014.

Измене и допуне конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавање хигијене и сервирања хране


30.09.2014.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања хигијене и сервирања хране

Конкурсна документација за јавну набавку добара – оброка за пацијенте


18.09.2014.

Обавештење о додели уговора о јавним набавкама мале вредности


10.09.2014.

Додатно појашњење за учешће у јавној набавци радова инвестиционог одржавања


04.09.2014.

Обавештење о доказивању испуњености обавезних услова за учешће у јавној набавци радова инвестиционог одржавања


20.08.2014.

Конкурсна документација за јавну набавку радова инвестиционог одржавања у Одељењу за специјалистичко – консултативне прегледе Клинике за одрасле Института за ментално здравље


29.07.2014.

Конкурсна документација за за јавну набавку добара – материјала за одржавање хигијене

Конкурсна документација за јавну набавку услуга прања и пеглања веша


10.07.2014.

Обавестење о додели уговора о јавној набавци добара – канцеларијског материјала


11.06.2014.

Обавестење о додели уговора о јавној набавци добара – лекова

Обавестење о додели уговора о јавној набавци добара – санитетског и мед. потросног материјала


06.06.2014.

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку канцеларијског материјала

Конкурсна документација за јавну набавку канцеларијског материјала


03.06.2014.

Конкурсна документација за јавну набавку канцеларијског материјала


16.05.2014.

Обавестење о додели уговора о јавним набавкама радова инвестиционог одрзавања


06.05.2014.

Обавестење о додели уговора о јавним набавкама обезбеђења и инф. система


25.04.2014.

Измена и допуна конкурсне документације за лекове

Измена и допуна конкурсне документације за санит. и мед. потрошни материјал


16.04.2014.

Измена конкурсне документације за јавну набавку санит. и мед. материјала

Измена конкурсне документације за јавну набавку санит. и мед. материјала 2


07.04.2014.

Конкурсна документација за јавну набавку добара – лекова

Конкурсна документација за јавну набавку добара – сан. и мед. материјал

Позив за подношење понуда – лекови

Позив за подношење понуда – сан. и мед. материјал


28.03.2014.

Исправка конкурсне документације – замена прозора


26.03.2014.

Исправка конкурсне документације – услуге обезбедјења и осигурања лица

Исправка конкурсне документације – одрзавање информационог система


21.03.2014.

Конкурсна документација за одржавање информационог система

Конкурсна документација за јавну набавку радова – замена прозора

Допуна конкурсне документације за јавну набавку обезбедења имовине и лица

Обавестење о изменама и допунама конкурсне документације за јавну набавку обезбедења имовине и лица


12.03.2014.

Допуна конкурсне документације за јавну набавку обезбедења имовине и лица – продузен рок

Допуна конкурсне документације за јавну набавку обезбедења имовине и лица


07.03.2014.

Јавна набавка услуга обезбеђења имовине и лица