ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
1. КЛИНИКА ЗА ОДРАСЛЕ
1.1. Клиничко одељење за психотичне поремећаје – Интензивна нега
1.2. Клиничко одељење за психотичне поремећаје – Полуинтензивна нега
1.3. Клиничко одељење за кризна стања и афективне поремећаје
1.4. Дневна болница за одрасле
Дневна болница за психотичне поремећаје
Дневна болница за афективне поремећаје
Дневна болница за неуротичне поремећаје и поремећаје личности
1.5.Одељење за специјалистичко консултативне прегледе
1.5.1. Одсек за брак и породицу
1.5.2. Кабинет за перинатналну и репродуктивну психијатрију
1.5.3 Кабинет за треће доба
1.5.4. Кабинет за психотерапију
1.6. Одељење за судску психијатрију

2. КЛИНИКА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
2.1. Клиничко одељење за децу и адолесценте
2.2. Дневна болница за децу „Проф. Светомир Бојанин“
2.3. Дневна болница за адолесценте
2.4. Одељење за специјалистичко консултативне прегледе
2.5. Кабинет за заштиту деце од злостављања и занемаривања

3. КЛИНИКА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
3.1. Клиничко одељење за болести зависности
3.2. Дневна болница за болести зависности (у Милана Кашанина 3) – “Др. Зоран Станковић”
3.3. Дневна болница за болести зависности (у Пауновој број 2) – “Др. Бранко Гачић”
3.4. Дневна болница за болести зависности у адолесценцији (у Пауновој бројброј 2)

4. ОДСЕК ЗА ЕПИЛЕПСИЈЕ И КЛИНИЧКУ НЕУРОФИЗИОЛОГИЈУ “ПРОФ. ДР ДРАГОСЛАВ ЕРЦЕГОВАЦ”

5. ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКУ ГЕНЕТИКУ “ПРОФ. СЛАВКА МОРИЋ-ПЕТРОВИЋ”

6. СЛУЖБА ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ДЕЛАТНОСТ (АПОТЕКА) И ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ
6.1. Одсек за клиничке студије
6.2. Апотека
6.3. Лабораторија

7. СЛУЖБА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКУ И ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ “ПРОФ. ПРЕДРАГ КАЛИЦАНИН”
7.1. Одсек за истраживање
7.2. Одсек за едукацију
7.3. Библиотека

8. СЛУЖБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
8.1. Одсек за правне и опште послове
8.2. Одсек за финансијске послове

9. КЛУБОВИ ПАЦИЈЕНАТА
9.1. Клуб средом за особе са хроничним психотичним поремећајима
9.2. Клуб трећег доба
9.3. “Пасаж”- Клуб за адолесценте и њихове родитеље
9.4. Културни Круг Средом (за хоспитализоване пацијенте)
9.5. Клуб четвртком лечених алкохоличара
9.6. “Паунова башта” – Клуб бивших алкохоличара у заједници