Табела дневног стања на рачуну на дан 10.12.2020.


Залихе лекова на дан 11.12.2020.


Залихе медицинског и потрошног материјала на дан 11.12.2020.


Залихе лекова за неосигурана лица на дан 11.12.2020.


Спецификација извршених плаћања за период од 30.11.2020. до 05.11.2020.


Плаћање према добављачима за период од од 30.11.2020. до 05.12.2020.


Табела ИМЗ преглед ажурирања на сајту за период од 30.11.2020. до 05.11.2020.


Финансијски план за 2019.


Финансијски план за 2019. годину – xlsx


Финансијки извештај за 2018. годину


Приходи за 2018. годину


Расходи за 2018. годину


Подаци o медицинској опреми на дан 13.02.2019.


Подаци о лабораторијској опреми на дан 13.02.2019.


План рада за ИМЗ за 2019. годину


Институт за ментално здравље план рада за 2019. годину


Извештај о извршењу плана рада Института за ментално здравље за период јануар – децембар 2018. године


Институт за ментално здравље извршење плана рада 2018. године


Стање залиха медицинског и потрошног материјала на дан 31.12.2018.


Стање залиха лекова на дан 31.12.2018.


Стање залиха медицинског и потрошног материјала на дан 28.02.2019.


Стање залиха лекова на дан 28.02.2019.


Утрошак лекова за 2018. годину


Утрошак за неосигурана лица 01.03.2019. до 13.05.2019.


Утрошак лека за осиурана луца за период 01.03.2019. до 15.05.2019.


Утрошак за период од 01.01.2019. до 28.02.2019.