У Институту за ментално здравље делују четири клуба пацијената, неки од њих већ дуги низ година.

Клубови омогућавају продужен и обогаћен контакт корисника са психијатријском установом. Основна сврха ових клубова је пружање информација и едукација пацијената као и чланова породица о психијатријским поремећајима, пружање психосоцијалне подршке, социотерапијски приступ и рехабилитација. Осим тога, афирмишу се разни видови радне, окупационе и уметничке терапије. Значајан део активности клубова одвија се ван Института, кроз посете, обиласке, дружења и сарадњу са другим друштвеним, културним, уметничким и спортским организацијама.

Рад клубова организују стручњаци Института за ментално здравље.
КЛУБ СРЕДОМ | КЛУБ ЛЕЧЕНИХ АЛКОХОЛИЧАРА | КЛУБ ПАСАЖ | КАБИНЕТ ЗА ТРЕЋЕ ДОБА