Клуб за адолесценте „Пасаж“, отворен је сваке прве среде у месецу од 17 до 20ч и намењен пацијентима који су завршили хоспитално лечење у Дневној болници за адолесценте.

Клуб ради по принципима социотерапијске групе која делом користи технику групне анализе усмерене ка релационим поремећајима, а делом технику експресивне терапије, све у циљу успостављања стабилне ремисије и превенције рецидива менталних поремећаја адолесцената и младих.

Клуб воде психијатар – психотерапеут и медицинска сестра, а у реализовање креативних активности директивно се укључују пацијенти. То резултира честим изложбама фотографије, читањем споствене поезије и прозе, разменом искустава у конкурисању за стипендије и са путовања, као и есејистичким извештајима по повратку адолесцената са њих. Кроз Пасаж је припреман аудио комад „Подстанари-Унтерwохнер“ којим су адолесценти кроз тројезичну игру речима и звуцима приказали своју потрагу за идентитетом, вођену сплитингом и пројективним идентификацијама. Доказ успесне интеграције је сам живот ове радио драме, која је после премијерног извођења на „Пасажу“, под називом “Аудио разгледница из Београда”, у форми звучне инсталације представљена у галеријском простору Лотхрингер 13/ладен у Минхену, а у оквиру изложбе ЕXИТ (Аусганг). О овоме је известио књижевни лист бр 95/96 под насловом “Разумемо се (…кад хоћемо).”

У оквиру „Пасажа“ повремено се формирају вршњачке групе самопомоћи, које су активне у борби за људска права, у превенцији самоубиства младих и дестигматизацији менталних поремећаја.