Молимо Вас да допринесете тежњама које чинимо да бисмо Вам омогућили хуманији третман и пријатнији боравак у нашем Институту.

Кућни ред Института за ментално здравље

– Одржавајте личну хигијену, водите рачуна о хигијени просторија у којима боравите и чувајте инвентар;
– Уколико код себе задржите ствари од вредности (накит, новац), Институт се не сматра одговорним за евентуални нестанак;
– Није дозвољено прављење нереда и свега што може ометати мир болесника;
– Није дозвољено оштећење имовине Института.
– Пушење цигарета није дозвољено у собама и ходницима Института изузев у дневним боравцима хоспиталних одељења у назначеним временима;
– За време лекарске визите дужни сте да будете у својој постељи и искључите мобилни телефон;
– Дужни сте да се придржавате распореда предвиђеног за давање терапије као и за дељење оброка који се послужују у трпезарији;
– Није дозвољено напуштање Института, осим уз дозволу ординирајућег лекара и обавезно обавештавање дежурне медицинске сестре;
– Боравак у трпезарији и гледање телевизије дозвољено је најкасније до 22:00ч

Распоред дневних активности:
Доручак: 8:00 до 9:00ч;
Ручак: 13:00 до 14:00ч;
Вечера: 18:00 до 19:00ч.
Након оброка следи давање терапије.

Време предвиђено за посете радним даном је од 16:00 до 18:00ч, а викендом од 14:00 до 16:00ч
Ванредне посете дозвољавају се уз писмену пропусницу коју издаје начелник одељења.
У посети код болесника могу бити истовремено највише два посетиоца који су дужни да напусте болесничку собу у време лекарске визите, медицинских интервенција и обављања здравствене неге.

Пацијентима за које лекари процене да су у побољшању дозвољавају се изласци током викенда, касније са спавањем код куће, а према потреби и током радних дана. На Одељењу за психотичне поремећаје за излазак је неопходан потпис неког од чланова породице, док на Одељењу за кризна стања и афективне поремећаје то није неопходно.

При пријему на хоспитално лечење сте обавезни да се упознате се кућним редом.
Уколико се не придржавате овог реда бићете опоменути, а код поновљеног преступа или грубог кршења дисциплине ускратиће Вам се даљи боравак на одељењу.

Чланови породице пацијента могу добити информације о његовом здравственом стању од ординирањућег лекара, на број телефона који ће њима или пацијенту бити саопштен на дан пријема.

Приликом боравка на одељењу или при одласку кући све ваше примедбе, похвале, предлоге можете уписати у Књигу утисака.
ВОДИЧ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ
ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПАЦИЈЕНАТА