Институт пружа следеће услуге:

Диспанзерско лечење и праћење где су укључени следећи одсеци и услуге:
• Амбуланти прегледи и праћење укључују едукацију пацијента о сопственом поремећају, супортивну терапију и фармакотерапију,;
• Одсек за брак и породицу укључује брачну, породичну и партнерску терапију, као и саветодавни и психоедукативни рад са породицама и родитељима;
• Кабинет за психотерапију где се спроводи породична, психоаналитичка, РЕБТ и Јунговска аналитичка терапија, породична терапија;
• Одсек за перинаталну и репродуктивну психотерапију који пружа услуге дијагностке и лечења, психофармакотерапије, као и саветодавни и психоедукативни рад са трудницама и члановима породице;
• Групне активности које се одржавају једном недељно: Клуб лечених алкохоличара; Клуб за старе “Треће доба”; Социо-рехабилитациони клуб лечених хроничних психоза; Група родитеља са ментално оболелим чланом; Групе аналитичке психотерапије (три групе);

• Одсек за медицинску генетику;
• Одсек за епилепсије и клиничку неурофизиологију.

Хоспитализацију у случају да диспанзерски лекар процени да постоји потреба за интензивнијим третманом и ако је пацијент сагласан с хоспиталним третманом. Укључена је свакодневна групна и радна терапија, као и интензивнији индивидуални рад и друге активности које варирају по одељењима. Одељења која постоје у Институту су:
• Одељење за психотичне поремећаје;
• Одељење за кризна стања и афективне поремећаје;
• Одељење за болести зависности;
• Клиничко Одељење за децу и адолесценте.

Дневни боравак, којим се омогућава да пацијент највећи део времена проводи у свом социјалном окружењу. Дневни боравак траје од 8:30 до 14:00ч, од понедељка до петка изузев у Дневној болници за адолесценте где се боравак завршава у 16:30ч. На хоспиталним одељењима и у дневним болницама укључена је свакодневна групна и радна терапија, као и интензивнији индивидуални рад и друге активности које варирају по одељењима. Све дневне болнице налазе се у Милана Кашанина 3 изузев Дневне болнице за болести зависности у Пауновој 2.
• Дневна болница за афективне поремећаје;
• Дневна болница за неуротске поремећаје и поремећаје личности;
• Дневна болница за психотичне поремећаје;
• Дневна болница за адолесценте (од 15 до 24 година старости) уз специјалистичко-консултативно одељење и саветовалиште за родитеље;
• Дневна болница за децу;
• Дневна болница за болести зависности;
• Дневна болница за болести зависности у Пауновој 2;
• Дневна болница за болести зависности у адолесценцији у Пауновој 2.

За детаљније упознавање са услугама, особљем и сл. која пружају поједини одсеци и одељења видети на страни Организационе јединице.

Адреса
Милана Кашанина 3, Београд (Стари Град)
угао са улицом Булевар Деспота Стефана (стари назив 29. новембра)
Паунова 2, Београд (Вождовац, Бањица)
** мапе обе локације налазе се на дну стране

Радно време
Амбуланте: 8 до 20ч
Дневне болнице: 8 до 15ч

Градски превоз
Milana Kašanina 3: 16, 95, 79 (аутобус); 2, 5, 10 (трамвај)
Паунова 2: 47, 48 (аутобус); 9, 10, 14 (трамвај), 40, 41 (тролејбус)
детаљније о градском саобраћају на сајту www.gsp.rs

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПАЦИЈЕНАТА
КУЋНИ РЕД

Милана Кашанина 3

Погледајте већу мапу

Паунова 2

Погледајте већу мапу