UPDATED 18.01.2018.

1. Национални водич добре клиничке праксе за дијагностиковање и лечење схизофреније

Републичка стручна комисија за израду и имплементацију водича у клиничкој пракси

Vodič za dijagnostikovanje i lečenje shizofrenije Преузмите документ у ПДФ формату

Радну групу за израду водича чинили су:

Руководилац
Проф. др Душица Лечић-Тошевски, дописни члан САНУ-а, Институт за ментално здравље, Медицински факултет у Београду
Секретари
Асист. др Оливера Вуковић, Институт за ментално здравље, Медицински факултет у Београду
Клинички асист. Чедо Д. Миљевић, др сци мед., Институт за ментално здравље, Београд

Чланови
– Проф. др Славица Ђукић Дејановић, Психијатријска клиника, Клиничко-болнички центар Крагујевац, Медицински факултет у Крагујевцу
– Проф. др Горан Михајловић, Психијатријска клиника, Клиничко-болнички центар Крагујевац, Медицински факултет у Крагујевцу
– Проф. др Олга Живановић, Клиника за психијатрију, Клинички центар Нови Сад, Медицински факултет у Новом Саду
– Доц. др Александар Дамјановић, Клиника за психијатрију КЦС, Медицински факултет у Београду
– Проф. др Владимир Дилигенски, Болница за психијатрију, Клиничко-болнички центар “Др Драгиша Мишовић”-Дедиње, Интернационални факултет, Суботица, Србија
– Доц. др Савета Драганић Гајић, Институт за ментално здравље, Медицински факултет у Београду
– Доц. др Срђан Миловановић, Клиника за психијатрију КЦС, Медицински факултет у Београду
– Доц. др Милица Пејовић-Милованчевић, Институт за ментално здравље, Медицински факултет у Београду
– Асист. др Оливера Вуковић, Институт за ментално здравље, Медицински факултет у Београду
– Прим. др Богданка Чабак, Дом здравља Звездара, Београд
– Др Јасмина Грозданов, др сци мед., Инситут за јавно здравље “Др Милан Јовановић Батут”
– Др Албина Станојевић, мр сци мед., Специјална психијатријска болница Горња Топоница, Ниш

Рецензенти водича били су:
– Проф. др Светлана Дрезгић, Клиника за психијатрију, Клинички центар Нови Сад, Медицински факултет у Новом Саду
– Проф. др Грозданко Грбеша, Клиника за заштиту менталног здравља, Клинички центар Ниш, Медицински факултет у Нишу
– Доц. др Татјана Вуловић, Психијатријска клиника, Клиничко-болнички центар Крагујевац, Медицински факултет у Крагујевцу


2. Национални водич добре клиничке праксе за дијагностиковање и лечење алкохолизма

Републичка стручна комисија за израду и имплементацију водича у клиничкој пракси

Vodic za dijagnostikovanje i lecenje alkoholizma Преузмите документ у ПДФ формату

Радну групу за израду водича чинили су:

Руководилац
Др Ивица Младеновић, мр сц. мед. Институт за ментално здравље, Београд

Секретар
Др Горан Лажетић, Институт за ментално здравље, Београд

Чланови
Проф. др Петар Настасић, Факултет политичких наука, Београд
Проф. др Иван Димитријевић, Клиника за психијатрију, Клинички центар Србије, Медицински факултет у Београду
Проф. др Душан Петровић, Психијатријска клиника, Клиничко-болнички центар Крагујевац, Медицински факултет у Крагујевцу
Асс. др Слађана Мартиновић Митровић, мр сц. мед. Клиника за психијатрију, Клинички центар Војводине, Медицински факултет у Новом Саду
Др Саша Димић, др сц. мед. Дом здравља Земун, Београд
Др Маја Станковић, Специјална болница за болести зависности, Београд
Др Весна Давидовић, Специјална психијатријска болница Горња Топоница, Ниш
Др Братислав Живић, Војномедицинска академија, Београд
Др Биљана Килибарда, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Београд

Рецензенти водича били су:
Проф. др Никола Вучковић, управник одељења за болести зависности Клинике за психијатрију,
Клинички центар Војводине, Нови Сад
Проф. др Бранко Ћорић, начелник Клинике за болести зависности Института за ментално здравље,
Институт за ментално здравље, Београд
Др Јасмина Грозданов, др сц. мед. члан РСК за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе,
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Београд


 

3. Национални водич добре клиничке праксе за дијагностиковање и лечење депресије

Републичка стручна комисија за израду и имплементацију водича у клиничкој пракси

Vodic za dijagnostikovanje i lecenje depresije Преузмите документ у ПДФ формату

Радну групу за израду водича чинили су:

Руководилац
Проф. др Душица Лечић-Тошевски, дописни члан САНУ-а, Институт за ментално здравље, Медицински факултет у Београду

Секретар
Др Чедо Д. Миљевић, др сци мед., Институт за ментално здравље, Београд

Чланови
– Проф. др Славица Ђукић Дејановић, Психијатријска клиника, Клиничко-болнички центар Крагујевац, Медицински факултет у Крагујевцу
– Проф. др Александра Недић, Клиника за психијатрију, Клинички центар Нови Сад, Медицински факултет у Новом Саду
– Проф. др Горан Михајловић, Психијатријска клиника, Клиничко-болнички центар Крагујевац, Медицински факултет у Крагујевцу
– Проф. др Жељко Шпирић, Психијатријска клиника, Војно-медицинска академија, Београд
– Доц. др Александар Дамјановић, Клиника за психијатрију КЦС, Медицински факултет у Београду
– Асист. др Милица Пејовић-Милованчевић, др сци мед., Институт за ментално здравље, Медицински факултет у Београду
– Др Цветана Црнобарић, мр сци мед., Институт за ментално здравље, Београд
– Др Албина Станојевић, мр сци мед., Специјална психијатријска болница Горња Топоница, Ниш
– Прим. др Богданка Чабак, Дом здравља Звездара, Београд
– Прим. др Слободан Симић, Институт за ментално здравље, Београд

Рецензенти водича били су:
– Проф. др Грозданко Грбеша, Клиника за заштиту менталног здравља, Клинички центар Ниш
– Проф. др Ратомир Лисулов, Клиника за психијатрију, Клинички центар Нови Сад, Медицински факултет у Новом Саду
– Прим. др Мирјана Велимировић, спец. гинекологије и акушерства, Дом здравља Савски Венац, члан РСК за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе4. Водич добре клиничке праксе за прехоспитално дијагностиковање и лечење хитних стања у медицини

Републичка стручна комисија за израду и имплементацију водича у клиничкој пракси

Преузмите документ

Радну групу за израду водича чинили су:

Руководилац
Доц. Др Владан Вукчевић, Клинички центар Србије, Београд, Клиника за кардиологију

Секретар
Прим др Милованка Јанчев, Градски завод за хитну медицинску помоћ, Београд

Чланови
1. Академик Проф др Миодраг Остојић, Медицински факултет Универзитета у Београду, Српска Академија
Наука и Уметности
2. Доц. Др Ненад Иванчевић, Градски завод за хитну медицинску помоћ, Београд
3. Проф. Др Весна Бумбаширевић, Клинички центар Србије, Београд, Клиника за анестезиологију
4. Проф. Др Ана Шијачки, Клинички центар Србије, Београд, Клиника за хирургију
5. Др Татјана Рајковић, Градски завод за хитну медицинску помоћ, Ниш
6. Доц. Др Марина Николић-Дјуровић, Клинички центар Србије, Београд, Клиника за
7. Доц. Др Милан Апостоловић, Специјална ортопедска болница Бањица, Београд
8. Доц. Др Лукас Расулић, Клинички центар Србије, Београд, Клиника за неурохирургију

Аутори с катедре за психијатрију:
Доц. Др Сања Тотић-Познановић, Клинички Центар Србије, Београд, Клиника за психијатрију
Др Надја Марић-Бојовић, Клинички Центар Србије, Београд, Клиника за психијатрију
Асс др Оливера Вуковић, Клинички Центар Србије, Београд, Клиника за псхијатрију
Доц. др Гордана Николиц-Балкоски, Клинички Центар Србије, Београд, Клиника за психијатрију
Доц. др. Срдјан Миловановић, Клинички Центар Србије, Београд, Клиника за психијатрију
Асс др. Милан Латас, Клинички центар Србије, Београд, Клиника за психијатрију
Проф. др. Александар Јовановиц, Клинички центар Србије, Београд, Клиника за психијатрију
Проф. Душица Лечић-Тошевски, Институт за ментално здравље, Београд5. Водич за одговорно пијење алкохолаVodič za odgovorno pijenje alkohola Преузмите документ у ПДФ формату

Уредник:
Прим. др Ивица Младеновић, мр сци мед

Аутори:
Прим. др Ивица Младеновић, мр сци мед
Др Горан Лажетић
Сарадници на пројекту:
Др Владан Југовић
Мр сц. Даница Бошковић-Ђукић
Прим. др Роза Паноски

Рецензент и лектор:
Академик Душица Лечић-Тошевски, редовни члан САНУ

Издавач:
Институт за ментално здравље, Београд

Штампа:
Грид студио доо, Београд

Тираж:
1.000 примерака
ИСБН 978-86-82277-65-1
Dr Ivica Mladenović mr med. Sci, dr Goran Lažetić. Vodič za odgovorno pijenje alkohola, Treće izdanje. Beograd: Institut za mentalno zdravlje; 2016. ISBN 978-86-82277-65-16. Водич за одговорно пијење алкохолаVodič za odgovorno pijenje alkohola Преузмите документ у ПДФ формату

Уредник:
Прим. др Ивица Младеновић, мр сци мед

Аутори:
Прим. др Ивица Младеновић, мр сци мед
Др Горан Лажетић

Сарадници на пројекту:
Др Владан Југовић
Мр сц. Даница Бошковић-Ђукић
Прим. др Роза Паноски

Рецензент и лектор:
Проф. др Душица Лечић-Тошевски, дописни члан САНУ

Издавач:
Институт за ментално здравље, Београд

Штампа:
Грид студио доо, Београд

Тираж:
10.000 примерака
ИСБН 978-86-82277-64-4
Dr Ivica Mladenović mr med. Sci, dr Goran Lažetić. Vodič za odgovorno pijenje alkohola, Drugo izdanje. Beograd: Institut za mentalno zdravlje; 2015. ISBN 978-86-82277-64-47. Остали водичи

Републичка стручна комисија за израду и имплементацију водича у клиничкој пракси

Преузмите Водиче

Водич за дијагностиковање и лечење артеријске хипертензије
Водич за дијагностиковање и лечење ингвиналних кила одраслих
Водич за дијагностиковање и лечење исхемијске болести срца
Водич за дијагностиковање и лечење исхемијског можданог удара
Водич за дијагностиковање и лечење карцинома плућа
Водич за дијагностиковање и лечење липидских поремећаја
Водич за дијагностиковање и лечење поремећаја рада штитасте жлезде

Шире верзије водича

Шира верзија водича за дијагностиковање и лечење депресије
Шира верзија водича за дијагностиковање и лечење ингвиналних кила одраслих
Шира верзија водича за дијагностиковање и лечење исхемијског можданог удара