Институт за ментално здравље

Адреса: Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
Телефон: (+381) 11 3307 500
Факс: (+381) 11 3231333

Директор: Проф. др Милица Пејовић – Милованчевичћ
Пословни Секретар: Ивана Гавриловић
Емаил: institutzamentalnozdravlje@imh.org.rs
Телефон: (+381) 11 3307510
(+381) 11 3238160
Главна сестра Института: Марина Лучић, вмс
Емаил: glavnasestraimz@imh.org.rs
Телефон: (+381) 11 3307544
ПР Института за ментално здравље: Клин. Асист. др сци мед Вања Мандић Маравић
Емаил: vanja.mandicmaravic@imh.org.rs
Сајт: www.imh.org.rs
Матични број: 07041357
Пиб: 100066596
ЈБКЈС: 02585
Текући рачун:
840-0000000454661-62, за буџетска средства
840-0000000454667-44, за сопствене приходе

Клиничка – стационарна одељења раде непрекидно 24 сата.
Дневне болнице, у зависности од потребе и организације, раде у једној или две смене, 5 дана у недељи.
Одељењe за специјалистичко – консултативне прегледе је организовано у две смене, пет радних дана у недељи од 7,00 до 20,00 часова, а Одељење за специјалистичко – консултативне прегледе Клинике за одрасле ради и суботом, од 08,00 до 12,00 часова.
Одсек за епилепсије и клиничку неурофизиологију ”Проф. др Драгослав Ерцеговац” ради 5 радних дана у недељи у две смене, од 08,00 до 20,00 часова.
Одсек за медицинску генетику ”Проф. др Славка Морић – Петовић” ради 5 радних дана у недељи у једној смени, од 08,00 до 15,00 часова, а уторком до 16,00 часова.
Служба за фармацеутску делатност (Апотека) и лабораторијску дијагностику ради 5 дана у недељи у једној смени, од 07,30 до 14,30 часова, а уторком до 15,30 часова.
Служба за научно-истраживачку и образовну делатност ”Проф. др Предраг Каличанин” ради 5 дана у недељи у једној смени, од 08,00 до 16,00 часова.
Служба за немедицинске послове ради 5 дана у недељи, од 08,00 – 16,00 часова.


 

Клиника за децу и омладину

1) Клиничко одељење за децу и адолесценте, тел. 3307-517
2) Дневна болница за децу „Проф. др Светомир Бојанин“, тел. 3307-581
3) Дневна болница за адолесценте, тел. 3307-682
4) Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе деце и адолесцената, тел. 3307-513
(1) Кабинет за заштиту деце од злостављања и занемаривања, тел.3307-568 и 3307-549


 

Клиника за одрасле

1) Клиничко одељење за психотичне поремећаје – интензивна нега, , тел. 3307-518
2) Клиничко одељење за психотичне поремећаје – полуинтензивна нега, тел. 3307-614
3) Клиничко одељење за кризна стања и афективне поремећаје, тел. 3307-519
4) Дневна болница за одрасле, тел. 3307-620
а) Дневна болница за психотичне поремећаје
б) Дневна болница за неуротичне поремећаје и поремећаје личности
в) Дневна болница за афективне поремећаје
5) Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе, тел. 3307-515, 3307-665
(1) Одсек за брак и породицу, тел. 3307-558
(2) Кабинет за перинаталну и репродуктивну психијатрију, 3307-660
(3) Кабинет за судску психијатрију, тел. 3307-694
(4) Кабинет за кућно лечење
(5) Кабинет за треће доба, 3307-543
(6) Кабинет за психотерапију, тел. 3307-528
(7) Кабинет за кризна стања


 

Клиника за болести зависности – Милана Кашанина 3

1) Клиничко одељење за болести зависности, Милана Кашанина 3, тел. 3307-516
2) Дневна болница за болести зависности ’’Прим.др Зоран Станковић’’, Милана Кашанина 3, тел. 3307-613
3) Дневна болница за болести зависности, ’’Прим.др Бранко Гачић’’, Паунова бр.2, тел. 2666-166
4) Дневна болница за болести зависности у адолесценцији, Паунова бр.2, тел. 2664-555


 

ОДСЕК ЗА ЕПИЛЕПСИЈЕ И КЛИНИЧКУ НЕУРОФИЗИОЛОГИЈУ ’’Проф. др ДРАГОСЛАВ ЕРЦЕГОВАЦ’’, Милана Кашанина 3

тел. 3307-580


 

ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКУ ГЕНЕТИКУ “Проф.др Славка Морић-Петровић”, Милана Кашанина 3

тел. 3307-587


 

СЛУЖБА ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ДЕЛАТНОСТИ (АПОТЕКА) И ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ, Милана Кашанина 3

Тел: 011 3307 597

Тел: 011 3307 538 –  лабораторија

Кабинет за клиничке студије, тел. 3307-531


 

СЛУЖБА ЗА НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКУ И ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ ’’Проф. др Предраг Каличанин’’, Милана Кашанина 3

Кабинет за образовну делатност, тел. 3307-565


 

СЛУЖБА ЗА НЕМЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ, Милана Кашанина 3

Одсек за правне и опште послове, тел. 3307-524
Одсек за финансијске послове, 3307-591